Продукти

Описание:

ХЛОРАСПЕРГИЦИД ( CHLORASPERGICID )

ХЛОРАСПЕРГИЦИД - е мощен препарат за унищожаване и изчистване на плесен (мухъл) върху дървесина, причинени от различни видове плесенни гъби. Същите се развиват при подходящи условия (температура, влага и други) по повърхността на дървесината и образуват мъхнат налеп със бял, зелен, сив, черен и друг цвят. Плесените могат да унищожат или да повредят дървесния материал и да причинят налепи, петна и други, както и да предизвикат гниене. Препарата има високо бактериално действие.

НАЧИН НА УПОТРЕБА: Препаратът е готов за употреба. Прилага се чрез намазване или напръскване на местата, поразени от плесени.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: Дървени повърхности поразени от плесени и бактерии.

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: Лабаракова вода, Natrium hypochlorosum