Продукти

Описание:

Бентонит

Вид белилна пръст, която се състои главно от монтморилонит.
Образува се при изветряването на вулканичните туфи и пепели.

Бентонит предварително се обработва с киселини и др., за да се активират, след което се използуват за пречистване на бензин, керосин, масла, парафин, вазелин и др., в леярството за формовъчни смеси, в хартиената промишленост като пълнители, в сапунарството и др.
Находища на бентонит има в Канада, Китай, Мексико, Русия, Румъния, САЩ.


Бентонит за винарството.

Това е специална марка бентонит, получена след обработка на бяла бентонитова глина. Притежава добри абсорбционни свойства. Използва се за избистряне и стабилизиране на червени и бели вина, оцет и др.

Приложения в областта на енологията
Той представлява флокулиращ агент, използван при третирането на гроздовата мъст с оглед избистряне, а също и на вината с цел избистряне и белъчно стабилизиране. Обикновено, бентонитът се препоръчва особенно за избистряване на гроздовата мъст, получена от бели сортове грозде. Препоръчваните дози варират, в зависимост от фитосанитарното състояние на реколтата и агробиологичните характеристики на сорта (определени сортове, като Sauvignon blanc и Muscat, проявяват подчертана чувствителност спрямо премахването на белтъчините).

Начин на приготвяне и използване
С оглед получаването на хомогенни дисперсии, препоръчва се, бентонитът да се слага във водата, като силно и продължително се размесва. За тази цел е необходимо съоражение, състоящо се от съд, предвиден с устройство за ефикасно размесване (устройство за размесване с перка). След поставянето на водата в съда и задействането на устройството, се слага бентонитът, малко по малко, в степента, в която се разрежда във водата, като се внимава да не се образуват топчета. SÜD-CHEMIE препоръчва приготвянето на разтвор от 5 % ( 50 гр. бентонит на 1 л. вода) с вода на стайна температура (20 - 30 °C) в съд с устройство за размесване (с периферна скорост 15-20 м. / с.). Стриктно необходимо е време от 24 часа за набъбване. След набъбването се минава към ново разбъркване на разтвора от бентонит в продължение на няколко секунди, преди да се използва. Ако полученият разтвор не е достатъчно вискозен, изменя се пропорцията бентонит във водата до 7,5 % ( 75 гр. бентонит на 1 л. вода). Продължителността на действието на бентонита може да се удължи понякога до 2 седмици и понякога дори и до 4 - 6 седмици, без да има риск от придаване на чужд вкус на виното. Подобен риск има в случай на избистряне на вината с белтъчни вещества. При избистрянето на вината, посредством смесен процес, с белтъчен разтвор и бентонит, препоръчва се отделянето на избистреното вино от утайките след период от 8 – 10 дена.

Дози
(препоръчва се тяхното установяване само на основата на лабораторни микропроби)
• Вина за текущо потребление: 30 - 100 гр. / хл.
• Висококачествени вина, полусухи: 40 - 80 g / хл.;
• Полусладки и сладки вина: 50 - 100 гр. / хл.;
• Сладки вина: 100 – 150 - 200 гр. / хл.

Предимства
• Улеснява развитието на алкохолната ферментация, понеже действа като основа за клетките дрожди.
• Намалява отстатъците от пестициди, попаднали случайно в гроздовата мъст.
• Намалява съдържанието в мъста на полифенол оксидазните ензими (тирозиназa).
• Намалява рисковете за анулиране на белтъчините и на медта в белите и розовите вина.
• Отстранява редица нежелани съединения (биогенни амини, тежки метали, белтъчни токсини).
• Стабилизира оцветителните съединения в натуралните сладки вина и в ликьорните вина.
• Действа като агент за подобряване на разделянето и отлагането на утайките, когато се използва като спомагателно средство при белтъчната смесена процедура.