Продукти

Описание:

Натриев нитрат - NaNO3

(Чилска селитра, Natrium Nitricum) - безцветни хигроскопични кристали от хексагоналната система. Плътност 2,265g/cm3. Във вода се разтваря с поглъщане на топлина. 100g вода разтварят при 0°С-73, а при 100°С-175,5g натриев нитрат. Разтворът му има слабогорчив вкус и неутрален характер. Топи се при 308°С. При 380°С се разлага с отделяне на кислород и се превръща в натриев нитрит NaNO2.

За растенията натриевия нитрат е важен източник на азот.
За животните и човека, приет в големи дози, е отровен.
Среща се в природата- най-много по чилийските брегове на Тихия океан, а в по-малки находища - в Египет, Каспийската област, Колумбия и пр. В Европа натриев нитрат се получава чрез неутрализация на азотна киселина с натриев карбонат или натриева основа: 2HNO3+Na2CO3=2NaNO3+СО2+Н2О.

Употребява се като изкуствен тор, в пиротехниката, в стъкларската, емайлната и металообработващата промишленост, при производството на багрила, експлозиви, барут, калиев нитрат, като топилно и окислително средство, като прибавка към тютюна, в колбасарството и др.