Продукти

Описание:

Парафин

Парафинът е восъкоподобно вещество, смес от алкани.

Получава се главно от нефт. Използва се за приготвяне на парафинеста хартия, насищане в дървесината при производството на кибрит и моливи, за апретиране на тъкани, като изолационен материал, химическа суровина и др. Подходящ е за използване при смазване на вентилатори понеже е леко мазен и не изсъхва. В медицината се използва за парафинолечение.