Продукти

Описание:

Тринатриев фосфат

Химическа формула: Na3PO4.12 H2O