Продукти

Описание:

Хлорна вар
(Белилна вар)

Продукт, който се състои главно от калциев хипохлорит Ca(ClO)2. Съставът на хлорната вар вероятно зависи от условията на получаването и по уравнението:

2Ca(OH)2+2Cl2=Ca(ClO)2+CaCl2+2Н2О

Важни показатели на хлорна вар са тъй наречения активен хлор, който се отделя при действието на солна киселина върху нея:
Ca(ClO)2+4HCl=CaCl+2Н2О+2Cl2 (обикновено 32-39%), както и стабилността и. При получаването и хлорът, който се подава за хлориране на сухата гасена вар, се разрежда с въздух до 30-60% Cl2, с влага до 0,06% и CO2 не повече от 0,4%; това е необходимо, за да не се получи много висока температура при екзотермичната реакция на хлориране. Хетерогенната реакция е бавна и затова е нужно бъркане. Разходни норми: за 1t хлорна вар са необходими 0,5t изпечена вар(100% СаО), 0,36t хлор(100%-ен), 20m3 вода и 27kWh електроенергия. Хлорната вар се опакова в бъчви с вместимост от 50 до 275kg, които се затварят херметически и се и се съхраняват на сухо, хладно и запазено от слънцето място. Въпреки това хлорната вар губи 5-10% от активния си хлор за 1 година. Хлорната вар не трябва да се пази в едно помещение с храни, взриво- и огнеопасни вещества,смазочни масла,метални изделия и др.

Използва се широко като средство избелване и дезинфекция.