Продукти

Описание:

Натриева основа ( Сода каустик )- NaOH

(Натриев хидроокис, сода каустик) - бяла непрозрачна хигроскопична трошлива маса с лъчисто - кристална структура и плътност 2,13g/cm3: т.т.322°С, т.к.1390°С. Търговският продукт е във вид на гранули, пръчици, люспи, плочици или сбита маса.
Натриевата основа се разтваря във вода с отделяне на голямо количество топлина. Водният и разтвор има силно алкален характер и се нарича натриева луга. Натриевата основа се разтваря също в алкохол и глицерин, а е неразтворима в етилов етер и ацетон. От концентриран воден разтвор на натриева основа в зависимост от температурата изкристализират кристалохидрати, съдържащи от 1-7 молекули кристализационна вода.
Натриевата основа поглъща СО2 от въздуха и се превръща в натриев карбонат.

Разтваря цинк и алуминий, като образува соли, цинкати и алуминати. Голям брой органични материали, като кожа, косми, пера, кости, копита и др. се разтварят в кипяща натриева основа и образуват желеобразна маса, която след известно време се втвърдява. С мазнините образува натриеви сапуни. В последно време в Япония е конструирана апаратура, чрез която натриева основа се получава пряко от натриев хлорид, съдържащ се в морската вода.

Натриевата основа (сода каустик) е евтин и масов продукт, който намира голямо техническо приложение. Употребява се в сапунената промишленост, за омекотяване на твърди води, за рафиниране на мин. и растителни масла и животински мазнини, при синтеза на мн. багрила, при производството на изкуствени текстилни влакна(целволе), за мерсеризиране на памучни прежди, в химическата промишленост при производството на вискозна коприна, за алкално стапяне при производството на полупродукти за синтетични багрила, при проиводството на целулоза, като реактив в аналитичната химия и пр.

При разтваряне на натриева основа (сода каустик) във вода се образува т. нар. Каустична мъгла, която дразни очите и дихателните органи, предизвиква кашляне, задух и тежки възпаления. Прах от твърда натриева основа предизвиква върху кожата разлигавяне и рани. Попаднал в очите, прахът от натриева основа (сода каустик) предизвиква ослепяване.
За противодействие вътрешно се употребяват оцет, лимонов сок силно разредени киселини и мляко. Натриева основа (сода каустик) се съхранява в добре затворени съдове с парафинирани коркови или намазани с вазелин стъклени запушалки.
Големи количества натриева основа (сода каустик) се съхраняват и транспортират в добре затворени стоманени варели.

Техническо получаване: Извършва се по електрохим. и хим. методи. Електрохим. метод се състои в хлор-алкална електролиза. Днес той е преобладаващ. Хим. метод: 1. Варов(каустификационен) метод - състои се в обработването на 10-12%ен разтвор на калцинирана сода с варно мляко. Технологичната му схема се състои от: приготвяне на содов разтвор и варно мляко; взаимодействие между содовия разтвор и варното мляко(каустификация), отделяне на образувалия се CaCO3 и концентриране на разтвора. Разходните коефициенти при този метод са (за 1t 92%на NaOH);1,4t Na2CO3(95% на), 1,1t вар (85% CaO), 1,7t гориво (29 200kJ/kg)и 50-55kWh електроенергия.
2. Феритен метод - суха калцинирана сода(или смес от 50% Na2CO3) се смесва със смлян железен триокис в отношение 1:3 и се нагрява в хоризонтални въртящи се пещи при 1000°С, при което се образува натриев ферит: Na2CO3+Fe2O3=2NaFeO2+СО2, който се разлага с гореща вода: 2NaFeO2+Н2О=2NaOH+Fe2O3. Разтворът на натриева основа, съдържащ 360-380g/dm3NaOH, се изпраща за концентриране, а Fe2O3 се връща отново в процеса. Разходните норми при феритния метод са: 1,4tNa2CO3(95%на),30-40kg Fe2O3,около70kWh електроенергия и 0,35-0,4t гориво (29 200kJ/kg).
Получените и по двата метода разр. разтвори се изпращат за концентриране. Това се извършва в многокорпусни вакуумизпарители, нагрявани с непряка пара, където натриева основа се концентрира до 45%. Окончателното концентриране на разтворите до безводно състояние при получаването на техническа натриева основа се извършва в чугунени (с примес от никел) котли на пряк огън или във вакуумапарати със специална конструкция, нагрявани с прегрята водна пара под високо налягане.
Топена натриева основа се получава от концентрирани разтвори на натриева основа с цел да се намалят транспортните разноски, да се отстранят някои примеси и за спец. производства(напр. на анилинови багрила), при които се употребява суха и твърда натриева основа. Работи се по два начина: 1) топене при атмосферно налягане в открити чугунени котли с пряк огън(периодичен метод) или в батерии от 7-9такива котела(непрекъснат метод) във вакуумкотли, нагрявани с прегрята вода под налягане. Преди топенето 50%ният разтвор се концентрира до 70-72% натриева основа; такъв разтвор може да се извозва с цистерни. Готовият продукт се излива в ламаринени варели до 200. За получаването на химически чиста натриева основа се използува концентриран разтвор(до 700g/dm3 натриева основа), получен чрез електролиза на натриев хлорид с живачен катод. Окончателното обезводняване става в никелови котли, нагрявани с електричество. Готовият продукт се получава във вид на люспи. Топената натриева основа бива два сорта: сорт А-над 95%NaOH,под 3% Na2CO3 и под 1,5%NaCL и сорт Б-над92% NaOH,до 3% Na2CO3и до 3,75%NaCL.