Продукти

Описание:

Калциев хлорид - CaCL2

Безцв. ромбични хигроскопични кристали с плътност 2,51g/cm3, т.т.772°С.
Енергично поглъща водните пари, най-напред се образуват твърди кристалохидрати, които след това се разкашкват. Разтварянето на безводния калциев хлорид във вода е съпроводено със значително отделяне на топлина, свързано с неговата хидратация. Най-известният от кристалохидратите му-CaCL2.6H2O-кристализира при изпаряване на разтвор от калциев хлорид при стайна температура. Този кристалохидрат се разтваря със силно поглъщане на топлина и затова се използува за приготвяне на охлаждащи смеси. При смесване на CaCL2.6H2O със сняг в отношение 1,44:1(м.ч) се получава температура до-55°С(кристалохидратен пункт). Чист калциев хлорид се получава чрез разтваряне на чист CaCO3 в солна киселина.

Калциев хлорид се употребява като суровина за получаване на метален калций, за изсушаване на газове и течности. Разтворите на калциев хлорид се използуват като течности с ниска температура на замръзване в хладилни системи, за поливане на пътища, като добавка към бетона, за импрегниране на дървесина, тъкани и др. материали, което ги прави негорливи. Във водни бани разтвори от калциев хлорид служат за поддържане на определена температура-от 105°С(20%калциев хлорид) до 178°С (75% калциев хлорид).

Техническо получаване: Извършва се при обратното добиване на амоняка при содовото производство по амонячния метод по уравнението: 2NH4CL+Ca(OH)2-2NH3+CaCL2+2H2O или от филтърната луга след кристализирането и отделянето на калиевия хлорат KCLO3 при получаването му по уравнението: Ca(CLO3)2+2KCL=2KCLO3+6СаСL2. Тази луга се използува за получаване на BaCL2 или се изпарява и дава твърд(стопен)CaCL2, който трябва да има чистота не по-малко от 70%. Калциев хлорид се излива в стоманени барабани, в които се втвърдява. Стопилката съдържа CaCL2.2H2O и CaCl2.4H2O. Течният разтвор на калциев хлорид трябва да съдържа не по-малко от 40% CaCl2.

 

Калциев хлорид - бързо действие при зимно почистване на лед и сняг

Поддръжката и почистването на пътищата през зимния сезон носи огромно значение за тяхното благосъстояние и има за цел да редуцира неблагоприятното влияние от натрупаната снежна покривка и заледената пътна настилка. При по-продължителни и интензивни валежи от сняг се образуват плътни пластове, чийто повърхност често пъти е заледена, затова се налага интервенция с вещества, които сподпомагат топенето на леда.


Най-добрите и подходящи продукти са тези, които успяват при ниска температура да разтопяват качествено и в големи количества сняг и лед, и в същото време да оказват минимално неблагоприятно влияние върху околната ни среда.


Химическият продукт калциев хлорид е особено важен за тази цел и притежава най-широка употреба при премахването на снега и заледяването от пътища и улични райони, зони за пешеходци,  открити паркинги и складови терени по време на зимния сезон. Калциевият хлорид стопява лед както преди евентуален валеж от сняг, така и след него. Освен това продуктът овлажнява солта преди тя да бъде разпръсната по пътищата и заема роля при обработването на запаси от пясък, прилагани против замръзване.


За разлика от други промишлени химикали, калциевият хлорид има най-голямата способност да привличат и задържат влагата, от там идва и неговата висока ефективност. След полагането му не се изисква допълнително почистване на настилката, тъй като продуктът не замърсява околната среда.