Продукти

Описание:

Активен въглен

(карбо активатус, карбо медициналис)
 

Продукт, който се получава при овъгляване на животински суровини (кръв, кости, кожа) или на растителни суровини (дървесина, орехови черупки, плодови костилки, меласа, торф, както и някои видове каменни въглища) при 170-900 °С  в отсъствие на въздух и мн. Често в присъствие на водоотнемащи неорганични вещества, като двуфосфорен петоокис, сярна киселина, цинков двухлорид, калиев сулфид, калиев тиоцианид и др. Тези допълнително прибавени вещества впоследствие се отмиват с прегрята водна пара. За получаване на пореста структура, с което многократно се увеличава повърхността му, полученият въглен се активира. Това се постига, като въгленът се обработва с водна пара или въглероден двуокис при 800-1000°С. Повърхността на 1g активен въглен може да достигне 600-1700m2. Активния въглен има силно повишена адсорбционна способност спрямо пари, газове и разтворени вещества.
 

Използува се за обезцветяване на разтвори (захарни, глюкони и др.), за поглъщане на отровни вещества в противогазите, за улавяне на орг. разтворители, като катализатор или носител на катализатори. Голямо приложение намира и в медицината за поглъщане на газове, алкалоиди и токсини, с което пречи на тяхната резорбция и предпазва организма от тяхното вредно действие. Поради това се приема като универсална противоотрова при отравяне и при инфекциозни или токсични състояния, стомашно-чревни заболявания и др. Главният недостатък на активния въглен е повишената му горивоспособност, поради което се налага с него да се работи под 200°С.

 

ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА ЗА АКТИВЕН ВЪГЛЕН

(важи до изчерпване на количеството)

Подробна информация за активния въглен:

Какво е активен въглен?

Активният въглен е продукт с широка употреба, използва се както в домакинството и ежедневните дейности, така и в индустриалната, химическата и фармацефтичната промишленост. Това е съединение, което се получава след овъгляването на животински или растителни суровини, при температура от  170 до 900 °С. Процедурата се извършва в отсъствието на въздух, с цел изолирането на чист въглерод.

Действие на активен въглен

Продуктът активен въглен всъщност представлява съвкупност от въглеродни вещества, които имат способността да привличат и да приковават някои материи при най-горния слой на въглена. Това е процес, който се определя като „абсорбация” и „химическа филтрация”, тъй като дадени нежелани разтворими съставки се премахват от водата.

Приложение на активен въглен

Използва се за обезцветяване на захарни или глюкозни разтвори, за премахване на нежелана миризма, за поглъщане на отровни вещества в противогазите, за улавяне на органични разтворители, като катализатор или носител на катализатори. Активният въглен намира голямо приложение и в медицината за поглъщане на газове, алкалоиди и токсини, с което пречи на усвояването и предпазва организма от тяхното вредно действие. Това е причината да се приема като универсална противоотрова при натравяне и инфекциозни или токсични състояния, стомашно-чревни заболявания и други.

Недостатъци на активен въглен

Главният недостатък на активния въглен е повишената му горивоспособност, поради което се налага да се работи с него на температура под 200°С.

Фактори за ефективност на активния въглен

Разновидностите и качеството на активния въглен зависят от няколко фактора – това са цялостната повърхност, размера на порите, порозния обем и размера на частиците.

Повърхност – ефективността на дадената повърхност е най-голяма по дължината на порите, а не по външните стени на въглена. Колкото по-голяма е тя, толкова повече нежелани замърсители се поемат от активните съставки.

Размер на порите – размерът на порите на активния въглен се определя като микропори, транзпори и макропори, които съответно се характеризират като малки, средни и големи. Микропорите абсорбират само най-малките молекули, транзпорите се справят с почти всякакви молекули, а макропорите са подходящи за пречистване на водата.

Порозен обем – обемът на порозност всъщност представлява празният промеждутък за абсорбация. Активните въглени с голям порозен обем са значително по-леки.

Размер на частиците – малкият активен въглен притежава сравнително по-висока ефективност, по-дълго и бързо  действие. Това е логично, тъй като по-малките частици позволяват на водата да достигне лесно до вътрешната повърхност.

Цена на активен въглен

Ценовата стойност на активния въглен се определя в зависимост от суровините, от които е получен, както и от начина на неговата активация.