Продукти

Описание:

Натриев карбонат Na2CO3

(Калцинирана сода, Natrium carbonicum) - бяло праховидно вещество. Плътност 2,4-2,5g/cm3, т.т.853°С.
Във вода се разтваря с отделяне на топлина. Водният му разтвор се хидролизира и реагира алкално. Има лугавосолено-горчив вкус. От водният му разтвор под 32°С изкристализира Na2CO3.10H2O - едри, безцветно прозрачни моноклинни кристали с плътност 1,45g/cm3. При 32°С той се стапя в кристализационната си вода и непосредствено кристализира Na2CO3.7H2O-ромбични кристали. Над 34,8 кристализира Na2CO3.H2O,който над 107°С се обезводнява и се превръща в безводната сол Na2CO3(калцинирана сода). При прекарване на CO2 през охладен, наситен воден разтвор на натриев карбонат се получава натриев хидроген карбонат: Na2CO3+Н2О+СО2=2NaHCO3.
Натриевия карбонат неутрализира висшите мастни киселини и образува сапуни, а с минерални киселини образува съответните соли. Крист. сода Na2CO3.10H2O се среща на много места в земната кора-в Сибир, Манджурия, Монголия, Тибет, Египет, в С. и Ю.Америка, Каспийско море и др. Среща се като минералите натрон Na2CO3.10H2O, термонатрит Na2CO3.H2O и трона Na2CO3.NaHCO3.H2O. Водата на редица алкални извори , например в Карлови Вари, съдържа натриев карбонат и NaHCO3. Натриев карбонат се съдържа в пепелта на някои морски водорасли и мн. други растения.

Натриев карбонат под формата на калцинирана сода намира голямо приложение в стъкларската промишленост, която консумира около 40% от световното му производство, в сапунената, химическата и целулозната промишленост, за омекотявяне на твърди води,за производство на др. натриеви съединения (боракс, сулфити, оксалати, фосфати, натриева основа, водно стъкло, ултрамарин), като съставна част на много почистващи препарати, в хартиената промишленост, в кожарството, в металургията,за производството на синтетични багрила, в текстилното печатане и др.

Прах от натриев карбонат дразни лигавиците на носа, гърлото, очите и предизвиква възпаления. Водният му разтвор обезмаслява кожата, предизвиква по нея напуквания, екземи, опадване на космите и сърбеж.

Натриев карбонат се съхранява в добре затворени съдове на сухо място.

Техническо получаване: Получава се по два основни метода - на Льоблан и на Солвей.
Метод на Льоблан (съществува от 1791г.) Праховидна смес от 2ч.варовик(креда)и 1ч. въглища се накалява в пламъчна пещ при 960°С, при което се получава смес от сода, калциев сулфид и калциев окис:
5Na2SO4+7СаСО3+12С=5Na2CO3+5СаS+2СаО+10СО2+4СО.
Много разтворимата сода се извлича от сместа с вода. Недостатъци на този метод са големият разход на гориво (3t въглища на 1t сода) и тежката и нископроизводителна апаратура, която се обслужва бавно, поради което този метод е вече изостанал.
Метод на Солвей (амонячен метод, съществува от 1863г.)