Продукти

Описание:

Боракс - Na2B4O7

10H2O-кристалохидрат на натриевата сол на тетраборната киселина H2B4O7, неизолирана в свободно състояние.
Боракс образува големи безцветни прозрачни кристали. Плътност 1,69-1,72g/сm3. На въздуха кристалите изветряват и потъмняват, като се превръщат в пентахидрат Na2B4O7. 5H2O. При температура 1000C Боракс.се превръща в дихидрат Na2B4O7.2H2O, а при 1500С се обезводнява напълно. Бораксът се разтваря умерено в студена вода, а по-малко в гореща /1,6g от безводната сол в 100сm3 вода при 100С/. Водният му разтвор има алкална реакция и поглъща въглероден двуокис от въздуха; от действието на водородния прекис се превръща в натриев перборатNaBO3.

4H2O. Стопеният боракс с металните окиси образува цветни стопилки-оцветени съед. Борати/бораксови перли/, разтворими във вода, което се използува за превръщането на неразтворими метални сединения в р-р.Б. се получава от борна киселина или от минералите тинкал, кернит и др., като им се действува с натриева основа съгласно реакцията: 4H3BO3+2NaOH=Na2B4O7+7H2O: получава се и от водите на някои солени езера.
В природата бораксът се среща под форма на минералите тинкал,кернит и др. Съдържа се още в мини и нефтените води, във вулканичната кал и др.

Бораксът намира широко приложение при приготвянето на емайли и глазури, в производството на оптически и цветни стъкла, при заваряване, рязане и спойка на метали/ювелирен боракс/, в металургията,за бориране,в кожарската промишленост за дъбене на кожи, във фармацевтичната промишленост и производството на багрила, в галванотехниката, като микротор, като средство за борба против хлебарки и др. вредни насекоми.
Боракс намира широко приложение и като лекарствен препарат, притежаващ антисептично действие. Употребява се под форма на 3-5%-ен р-р за промиване и мазане на устната и носната кухина и носоглътката при различни инфекциозни заболявания/трахеит,хрема,стоматити и др./. Вътрешно се назначава при лекуване на епилепсия/най-вече при децата/.