Продукти

Описание:

Солна киселина - HCL

Воден разтвор на хлороводород. Наситеният при 18°С разтвор на хлороводород съдържа 42% HCL. Обиkновената концентрирана солна киселина съдържа около 37%HCL и е с плътност 1,19g/cm3. На въздуха тя дими поради отделяне на хлороводород и се нарича димяща солна киселина(Acidum hidrochloricum fumans). Техническата солна киселина е оцветена жълто от примеси ( главно железен хлорид ). Чистата солна киселина ( Acidum hidrochloricum purum ) е безцветна течност с остра миризма на хлороводород. Тя е типична силна киселина. Лесно реагира с много метали, като образува солихлориди. При нагряване концентрираната солна киселина отделя хлороводород, което се дължи на факта, че при повишена температура разтворимостта на хлороводорода във вода намалява. При температура-22°С от солната киселина се отделят кристали със състав HCL.2H2O, които при-18°С се разпадат. При нагряване на разредена солна киселина първоначално от нея дестилира вода и тя се концентрира. Когато концентрацията на разтвора обаче достигне до 20,2%, при температура 110°С започва да дестилира смес от хлороводород и вода със същия състав, какъвто е съставът на нагряваната солна киселина. Обратно, при нагряване на концентрирана солна киселина отначало се отделя хлороводород, но когато концентрацията на разтвора достигне 20,2%, при 1100°С започва да дестилира смес със същия състав.

От това следва, че чрез дестилация е невъзможно разделянето на хлороводорода от водата и че 20,2%ната солна киселина се употребява за получаване на метални хлориди, амониев хлорид, въглеродна киселина, редица органични препарати, в кожарството ( за обработка на кожи преди дъбенето им с хромови съединения ), при калайдисване и спояване на метали и в много други производства. Малко количество солна киселина се намира в стомашния сок.

Техническо получаване: При производството на натриев сулфат от готварска сол и сярна киселина се отделя хлороводород HCL, който в миналото се е считал отпадък: 2NaCl+Н2SО4=Na2SO4+2НСl.От 1827г. започват да разтварят отпадащия HCl(газ) за получаване на солна киселина. Работи се в муфелни и пламъчни механични пещи или във въртящи се пещи, нагрявани с нискокачествено течно гориво или генераторен газ. Днес този метод има ограничено значение. След Първата световна война започва синтетично получаване на HCl при изгаряне на H2 и Cl2 в кварцови, метални или графитови пещи. Водородът и хлорът се получават евтино и в големи количества при хлор-алкалната електролиза. Полученият хлороводород се поглъща от водата(при отделяне на голямо количество топлина) по метода на адиабатната абсорбция в кули с пълнеж или тарелкова колона, в които се получава стандартна концентрирана 27,5% - на солна киселина, а когато се използува топлината от реакцията на поглъщане, се получава още по-концентрирана 31%-на киселина.

Солната киселина се съхранява в стъклени бутилки и гумирани цистерни. Транспортира се в стоманени цистерни, като към нея се прибавят инхибитори, които намаляват до 200пъти разтворимостта на стоманата в солна киселина.