Продуктов каталог


img
»
img
»
img
»
img
»
img
»
Продукти в промоцияАКТИВЕН ВЪГЛЕН (промоционална цена)

Продукти

Описание:

Амониев ацетат - СН3COONH4

Мол. м. 77,08 – амониева сол на оцетната киселина; безцветни хигроскопични кристали, много разтворими във вода.

Използува се като източник на азот в някои ферментационни производства, в специални цименти и др.