Продуктов каталог


img
»
img
»
img
»
img
»
img
»
Продукти в промоцияАКТИВЕН ВЪГЛЕН (промоционална цена)

Продукти

Описание:

Алуминиев сулфат Al2(SO4)3

(Aluminium sulfuricum) – бял прах с плътност 2,71g/cm3. От воден разтвор при обикновена т-ра изкристализира Al2(SO4)3.18H2O – безцв. иглести кристали със стипчив вкус и прътност 1,62g/cm3; под 9,5°С изкристализира Al2(SO4)3.27H2O. Алуминиев сулфат е много разтворим във вода; вследствие на частична хидролиза водните му разтворири имат кисел характер: Al2(SO4)3+6Н-ОН↔2Al(OH)3+3Н2SO4. При висока температура се разлага на Al2O3 и SO3. С алкални и въобще едновалентни сулфати образува двойни соли, наречени стипци, с обща формула МІAl(SO4)2.12H2O(MІ=Na,K,NH4 и т.н.).

Алуминиев сулфат се употребява като проклейващо вещество при производството на хартия, за бяло дъбене на кожи, в текстилната промишленост като стипцовка при багрене на тъкани, за избистряне на води, за импрегниране на дървесина, за получаване на Al(OH)3 и др.

Техническо получаване: Основна суровина за получаването му е каолинът Al2O3.2SiO2.2H2O, на който се действува със сярна киселина; Al2O3+Н2SO4=Al(OH)3+Н2О. Каолинът се изпича при 700-800 °С във въртящи се пещи с димни газове в продължение на 5h. Добивът на Al2O3 е до 60% ; той се извлича при кипене със сярна киселина с плътност 1,530- 1,615 g/cm3 т-ра 115-117⁰С в продължение на 4-6h. От получения разтвор, който съдържа 45%Al2(SO4)3, започва кристализация при 90 °С. Разходни норми: за получаване на 1t очистен Al2(SO4)3 се разходват 0,44-0,5t H2SO4 (100%-на), 0,6t изпечен каолин и 4-6t пара. Неочистен алуминиев сулфат се получава по-просто: суровият неизпечен каолин се изварява със 75-95%-на H2SO4 при 110-115 °С в котли за 6-8h.