Продуктов каталог


img
»
img
»
img
»
img
»
img
»
Продукти в промоцияАКТИВЕН ВЪГЛЕН (промоционална цена)

Продукти

Описание:

Калиев фероцианид - K4FeCN6

Жълта кръвна сол - калиева сол на фероциановодородната киселина. Има комплексен характер. Светложълти, устойчиви на въздуха, много разтворими във вода кристали. Кристализира с 3 молекули кристализационна вода при обикновена температура. Плътност 1,88g/cm3. Комплексният йон е толкова стабилен,че не дава реакция за простите йони Fe2+,CN .

В миналото се е получавал от кръв (отпадък от кланиците), чрез загряването и с калиев карбонат и желязо при висока температура(оттук названието и жълта кръвна сол). Днес се получава от очистителната маса от заводите за светлинен газ, в която се натрупват цианови съединения.

В аналитичната химия се употребява като реактив за откриване на йоните Fe3+, с които дава синя утайка от берлинско синило. В техниката се употребява за получаване на синя минерална боя, червена кръвна сол и други вещества.

Калиевият фероцианид не е отровен: причината е , че отровният циаден йон е включен здраво в комплексен йон.