Продуктов каталог


img
»
img
»
img
»
img
»
img
»
Продукти в промоцияАКТИВЕН ВЪГЛЕН (промоционална цена)

Продукти

Описание:

Калиева основа - КОН

Безцветно кристално вещество с лъчиста структура, плътност 2,04g/cm3, т.т.380°С. т.к.1320°С.
Калиевата основа е силно хигроскопична: с водата образува кристалохидрати, от които в твърдо състояние са известни моно-, ди- и тетракристалохидрат. От 45-55%-ен разтвор в интервала от -25 до+350°С изкристализира КОН.2Н2О. При по-висока концентрация и при температура над 300°С изкристализира КОН.Н2О.
Търговският продукт съдържа 90-92% калиева основа и се състои от КОН и КОН.Н2О.
Водният разтвор на калиевата основа е силно алкален и се нарича калиева луга. Калиевата основа се разтваря и в етилов алкохол.
Получава се при взаимодействие между калиев карбонат и калциев хидроокис.

Употребява се за производство на специални меки калиеви сапуни, като сушител, като поглъщател на въглеродния двуокис от въздуха при поизводството на кислород, в хирургията и др.

Калиевата основа действува разрушително на кожата и лигавиците на очите. При работа с нея трябва да се слагат гумени ръкавици и да се вземат предпазни мерки за очите.

Техническо получаване: Извършва се чрез електрохимично разлагане на калиев хлорид KCL и по химичен път от поташ и варно мляко: K2CO3+Ca(OH)2=2КОН+СаСО3. Получените разредени разтвори на калиевата основа се изпаряват и концентрират както разтворите на натриева основа.