Продуктов каталог


img
»
img
»
img
»
img
»
img
»
Продукти в промоцияАКТИВЕН ВЪГЛЕН (промоционална цена)

Продукти

Описание:

Калиев бихромат - К2Сr2O7

Оранжевочервени триклинни кристали или плочици с плътност 2,69g/сm3.
В студена вода се разтваря малко, но в гореща-повече. В етилов алкохол е неразтворим. Водният му разтвор е оцветен оранжевочервено и има слабо кисел характер. При кипене цветът на разтвора му става по-тъмночервен. При загряване калиевият бихромат се стапя при 3950°С в тъмнокафява течност, която при охлаждане кристализира. При червена жар калиевият бихромат се разлага на калиев хромат, двухромов триокис и кислород. Загрят заедно със сярна киселина, той се разлага по равенството: K2Cr2O7+4Н2SO4=Cr2(SO4)3+К2SO4+4H2O+3О. Тази реакция се използува за получаване на кислород. При смесване на конц. разтвор на калиев бихромат с конц. сярна киселина се отделя дихромов триокис. При разтваряне на калиев бихромат в гореща конц. азотна киселина се получават калиеви соли на трихромовата или тетрахромовата к-на-К2CrO10 и К2Cr4O13. Калиевият бихромат се получава от калиев хромат чрез окислявянето му със сярна киселина.
Освен това той се получава и по електрохимичен начин, като се пропуска ел. ток през р-р от калиев хромат се подкислява и се превръща в калиев бихромат.

Калиев бихромат се употребява като изходен материал за добиване на др. хромови съединения, а също и като окислител при мн. хим. процеси, в кожарството и др.
Калиевият бихромат действува вредно върху организма на човека-разрушава кожата и дихателните пътища. При възможност за вдишване на негов прах и пари трябва да се вземат предпазни мерки.

Техническо получаване: Получава се чрез обменно разлагане на натриев бихромат с калиев хлорид или сулфат по реакциите
Na2Cr2O7+2KCL=К2Cr2O7+2NaCL
Na2Cr2O7+К2SO4=К2Cr2O7+Na2SO4
Разтворът на Na2Cr2O7 с концентрация 350-400g/dm3 се подава в изпарители със змиевици и бъркачки. След свършване на реакцията разтворът съдържа 450-500g/dm3 калиев бихромат. Утайката от NaCL или Na2SO4 се отделя във филтърпреси или вакуумфилтри и се промива с вода. Избистрените луги се подават в механичен катализатор,където се отделя калиев бихромат при 20-250°С с чистота 98,78%. За 1 тон калиев бихромат се изразходват 0,93-1,10t N2Cr2O7, 0,07-0,08t H2SO4 и 0,60-0,78t K2SO4(или 0,55-0,57t KCL).

Опакова се в стоманени варели или дървени бурета.