Продуктов каталог


img
»
img
»
img
»
img
»
img
»
Продукти в промоцияАКТИВЕН ВЪГЛЕН (промоционална цена)

Продукти

Описание:

Алуминиев оксид (двуалуминиев (III) триокис, Aluminium oxydatum) Al 2 O 3 – безцв. хексагонални кристали; пл. 3,96 g/cm 3 , т. т. 20500C, т.к. над 30000C. Известен е в две модификации, α и γ. В природата се среща α- Al 2 O 3 под формата на безцв. минерал корунд; крист. α- Al 2 O 3 ,оцветен от метални окиси в червен цвят, е известен под името рубин, синият – като сапфир, зеленият – като смарагд и виолетовия – като аметист. Изкуствено α- Al 2 O 3 може да се получи при накаляване над 9000C на алуминиев хидроокис или негови соли. При накаляване на алуминиеви соли между 600 и 9000C се образува γ - Al 2 O 3 – кубична модификация , която над тази т-ра необратимо се превръша в α- Al 2 O 3 . Познати са хидратирани водни форми на Al 2 O 3 с различен състав. Към тях се отнася нетрайна форма Al(OH) 3 – байерит. Познат е и AlOOH под формата на α-(диаспор) и γ- (бемит) модификация. Алуминиев оксид и неговите хидратирани форми са неразтворими във водал проявяват амфотерен характер. Като суровини за получаване на Алуминиев оксид се използуват боксид, нефелин, каолини и др. съдържащи Al минерали. За получаване на чист Алуминиев оксид бокситът се нагрява с CaO и Na2Co3 (сух метод) или с натриева основав автоклави (метод на Байер). И при двата метода. Алуминиев оксид се получава в р-р като алуминат, който след това се разлага чрез обработка с Co2:2[Al(OH) 4] + CO2→Al(OH) 3 + CO2 2 - + H2O, или прибавяне на алуминиев хидроокис, който ускорява разпадането на алумината. Полученият Al(OH) 3 сенакалява при 1200 0C, в резултат на което се получава чист Алуминиев оксид. Кристалите на корунда могат да се уголемят и при промишлени условия. Ако към стопилка от Алуминиев оксид се прибавят окиси на някои метали, могат да се получат оцветени в-ва . Те намират широко приложение в часовникарската техника и бижутерият, а понастоящеми в новата техника. Напр. рубинът първоначално се е използувал за изработка на часовникови лагери, а сега той е важен той е важен материал за квантовата електроника. Корундът се употребява като абразивен материал . Смесен с окисите на Cr, Fe, Ti, A.o. се употребява за производството на шлифовъчни камъни (шайби и точила). При дестилацията на чист алуминий при висока температура във водородна атмосфера се получават нишковидни кристали с голяма якост. Включени в конструкционните материали, тези кристали ги правят незаменими елементи за ракетостроенето. Металите, армирани с такива нишковидни кристали придобиват голяма якост.