Продуктов каталог


img
»
img
»
img
»
img
»
img
»
Продукти в промоцияАКТИВЕН ВЪГЛЕН (промоционална цена)

Продукти

Описание:

Водно стъкло - R2O

Разтворимо стъкло-воден разтвор от алкални силикати с брутна формула R2O.mSiO2(R2O=Na2O или К2О). Отношението на броя на молекулите SiO2 към R2O се нарича силикатен модул; той може да бъде от 2 до 4,5. Водното стъкло се получава чрез стопяване на смес от кварцов пясък, сода или натриев сулфат и въглища в стъкларски пещи с периодично или непрекъснато действие. Натрошеното и смляно твърдо водно стъкло се разтваря чрез обработване с пара в автоклави. Водните разтвори от водно стъкло с различна концентация и модул реагират с голям брой твърди,течни или газообразни вещества. При загряване се разлагат с отделяне на аморфен силициев двуокис, а под действието на киселини отделят гел на силициевата киселина. Разтворите на водно стъкло се хидролизират,поради което имат силна алкална реакция.

Водно стъкло се използува за приготвяне на киселиноустойчиви цименти, студени глазури, топло и звукоизолационни материали, за заздравяване на почви, в хартиената и хранителната промишленост.