Продуктов каталог


img
»
img
»
img
»
img
»
img
»
Продукти в промоцияАКТИВЕН ВЪГЛЕН (промоционална цена)

Продукти

Описание:

Вазелин

Еднородна, подобна на мас смес от минерални масла и твърди парафинови въглеводороди с плътност 0,870 – 0,885 g/cm3 и точка на топене 37-52°С. Разтваря се във въглеводороди, а при загряване и в спирт и етилов етер. Естественият вазелин се получава от висшите фракции на някои видове нефт, а изкуственият – чрез разтваряне на парафин, церезин, петролатум или технически смеси (15-20%) в минерално масло. Очиства се с Н2SO4 и белилна пръст.

Видове вазелин: медицински, жълт, кондензаторен, технически и ветеринарен.

Вазелинът се използува в медицината, електротехниката, фармацията и козметиката.
Медицинският вазелин трябва да бъде безцветен, да има неутрална реакция и при изгаряне да не оставя пепел.
Вазелинът се употребява още за смазване на лагери, работещи при малки натоварвания и температури до 35°С, за защита на металите от корозия, за специални консистентни смазки, за импрегниране на хартия и тъкани и други.