Продуктов каталог


img
»
img
»
img
»
img
»
img
»
Продукти в промоцияАКТИВЕН ВЪГЛЕН (промоционална цена)

Продукти

Описание:

Борна киселина - H3BO3

Бели люспести прозрачни пластинки с плътност 1,48g/cm3.
Лесно изкристализира от горещ р-р. Разтваря се във вода, като при повишаване на температурата разтворимостта и силно се увеличава. Разтваря се в много орг.разтворители. Борна киселина е слаба триосновна киселина. Електропроводността на водните и р-ри се повишава чрез добавяне на орг. в-ва, особено на многовалентни алкохоли. Взаимодействува с метални окиси при загряване. Със силициевата кисилина образува комплексни боросиликати, които се разлагат от солна киселина. При загряване борната киселина отделя вода и се превръща в метаборна киселина HBO2, която при разтварянето си във вода се хидратира и преминава отново в борна киселина. При по-високо загряване от нея се получава стъкловиден, съдържащ вода B2O3, без да се образува междинната к-на H2B4O7, която е известна само във вид на соли. При взаимодействие на борна киселина с алкохоли в присъствие на конц. H2SO4 се получават естери, напр. Борнометилов естер:3CH3OH+H3BO3-3H2O+В/ОСH3/3. Естерите на борната киселина при загряване горят със зелен цвят, което служи за качествено откриване на бор. Борна киселина се съдържа в мин.води, в някои плодове, в хмела, понякога и във виното.Получава се при взаимодействие между горещ р-р на боракс и сярна киселина :Na2B4O7+H2SO4+H2O=Na2SO4+4H3BO3.

Употребява се като антисептично средство за рани, влиза в състава на някои лекарства.
Използува се в производството на емайли и на някои бои, за дъбене на кожи и др. Борната киселина се употребява в лабораторната практика за получаване на буферни системи, поддържащи среда с определена концентрация на H+ и ОН-, които са необходими за много химически производства.
При големи дози и хронично приемане борната киселина се натрупва в някои органи, като причинява изриви по кожата, стомашночревни разстройства и поражения върху нервната система.