Продуктов каталог


img
»
img
»
img
»
img
»
img
»
Продукти в промоцияАКТИВЕН ВЪГЛЕН (промоционална цена)

Продукти

Описание:

Бензоена киселина

(фенилмравчена киселина) C6H5COOH, молекулна маса 122,05 – безцветни плочки или игли с точка на топене 122°С и точка на кипене 249,2°С. Сублимира. Малко разтворим във вода (0,29 g/100 cm3 при 20°С, 2,2 g/100 cm3 при 75°С), повече в бензол (12,17g/100 cm3 при 25°С), абсолютен алкохол (58,4g/100cm3 при 25°С). Константа на дисоциацията К=6,339.10-5 при 25°С. Разпространена е в природата – по-рядко в свободно състояние, по-често във вид на естери (бензоена смола, перубалсам, толубалсам), във вид на 6-бензоилглюкоза (в боровинките) и други. Получава се при окисление на толуол с хромова или азотна киселина, а напоследък и с кислород от въздуха.

Бензоената киселина действува антисептично, поради което се употребява за консервиране на хранителни продукти и питиета. Солите и , наречени бензоати, действуват също антисептично и се използуват за същата цел (например натриев бензоат при безалкохолни вина).
Бензоената киселина се употребява и за синтез на багрила и лекарства.