Продуктов каталог


img
»
img
»
img
»
img
»
img
»
Продукти в промоцияАКТИВЕН ВЪГЛЕН (промоционална цена)

Продукти

Описание:

Бариев хидроокис

(Barium oxydatum hydricum) Ba(OH)2, молекулна маса 171,38 – при обикновени условия съществува под форма на Ba(OH)2.8H2O – безцветни кристали с плътност 2,18g/cm3. При 78°С се стапя в кристализационната си вода; безводният бариев хлорид е бял прах с плътност 4,5g/cm3, топи се без разлагане. Във вода се разтваря при една и съща температура повече от хидроокисите на други алкалоземни метали. При повишение на температурата , разтворимостта му се увеличава. Водният му разтвор има силно алкална реакция; с СО2 образува бяла утайка от ВаСО3. При изпаряване на водните му разтвори бариевият хидроокис се отделя под формата на кристалохидрат. От обикновена температура до 100°С в равновесие с температура стои устойчивият октакристалохидрат Ва(OH)2.8H2O. Той може да се превърне в монокристалохидрат. Бариев хидроокис се получава от ВаО и Н2О или при взаимодействие на BaCl2 и NaOH.

Употребява се в химичен анализ като реактив за откриване на сулфатни и карбонатни йони; използува се и за отделяне на захар от глюкоза. Съхранява се в плътно затварящи се съдове. Отровно съединение.