Продуктов каталог


img
»
img
»
img
»
img
»
img
»
Продукти в промоцияАКТИВЕН ВЪГЛЕН (промоционална цена)

Продукти

Описание:

Бариев окис - BaO

(Barium oxydatum) BaO – безцветни до сивобели кристали, точка на топене 1923°С. Оставен на въздуха, реагира с СО2 и бързо преминава в карбонат. С вода образува бариев хидроокис при отделяне на топлина. При умерено загряване на въздуха (при около 500°С) BaO преминава в бариев прекис: ВаО+1/2О2=ВаО2+67,5kJ. Получава се при силно загряване на бариев нитрат или йодат. Технически се получава чрез загряване на смес от бариев карбонат и бариев нитрат с въглища: ВаСО3+(ВаNO3)2+C=2BaO+2NO2+3CO.
Употребява се главно за получаване на Ва(ОН)2 и ВаО2.