Продуктов каталог


img
»
img
»
img
»
img
»
img
»
Продукти в промоцияАКТИВЕН ВЪГЛЕН (промоционална цена)

Продукти

Описание:

Бариев карбонат

(Barium carbonicum) BaCO3, молекулна маса 197,37 – безцветна тежка кристална маса, плътност 4,3 – 4,4g/cm3, точка на топене 1740°С. При загряване до висока температура се разлага бавно, като при 1361⁰С налягането на СО2 става равно на 760mm Hg. Малко се разтваря във вода, но значително във вода, съдържаща СО2; разтваря се в HCl и HNO3. Среща се в природата като минерала витерит. Получава се от барита BaSO4, който при загряване до 600-800°С в присъствие на въглища се редуцира до сулфид: BaCO4+2C=BaS+2CO2, през водния разтвор от бариев сулфид се прекарва СО2: BaS+CO2+H2O=BaCO3+H2S.

Употребява се за получаване на други бариеви съединения, за утаяване от водни разтвори на сулфатни йони, за производството на специални оптически стъкла, на емайли, глазури и други.