Продуктов каталог


img
»
img
»
img
»
img
»
img
»
Продукти в промоцияАКТИВЕН ВЪГЛЕН (промоционална цена)

Продукти

Описание:

Бариев хлорид - ВаCL2

При обикновена температура съществува във вид на дикристалохидрат Ba CL2.2H2O- безцветни непроменящи се на въздуха кристали,които при загряване напълно губят кристализационната си вода. Във вода се разтваря добре,но в спирт и етилов етер-почти никак. Получава се чрез загряване на барит с въглища и калциев хлорид в пламъчни пещи,или чрез обработване на разтвори от BaS със солна киселина или хлор.

Бариев хлорид се употребява за получаване на др. Бариеви соли/сулфат,хромат,нитрат/,в селското стопанство за борба с вредители,в кожарството за утежняване на кожи,за омекотяване на съдържаща гипс вода,предназначена за парни котли,като реактив за качествено и количествено определяне на сярна киселина. Бариев хлорид с хлориди на алкални и алкалоземни метали намира приложение при закаляване на стомана. Бариев хлорид е силно отровен.В малки дози стимулира функциите на костния мозък,а в големи причинява отравяне и др. поражения.