Продуктов каталог


img
»
img
»
img
»
img
»
img
»
Продукти в промоцияАКТИВЕН ВЪГЛЕН (промоционална цена)

Продукти

Описание:

Аскорбинова киселина

(Витамин С) – безцветно кристално вещество без миризма, с кисел вкус. Много разтворима във вода. Точка на топене 190-192ºС (с разлагане).
В кристална форма запазва активността си, но във воден разтвор е неустойчива. Има кисел характер (въпреки че няма СООН-група), който се обуславя от наличието на двойна връзка в съседство с две ОН-групи. Липсата на аскорбинова киселина в организма води до болестта скорбут – повреждане на капилярните стени, вследствие на което се получават кръвоизливи в различни тъкани. Особено характерно за скорбута е възпалението и кръвоточението на венците, което води до некротизиране на тъканите и разклащане на зъбите. С-авитаминозата води до намаляване на съпротивителната способност на организма срещу заболяване. Сент Дьордьи е изолирал за пръв път от растителни и животински тъкани едно редуциращо съединение, което е означил като хексуронова киселина, обаче идентичността на това съединение с аскорбинова киселина била доказана едва през 1933г. от Мичел и Крафт. През същата година е постигната и синтезата на аскорбинова киселина от Райхщайн и Хауорт. Биохимичната роля на аскорбинова киселина се обуславя от създаването на обратима редоксистема- аскорбинова киселина- дехидроаскорбинова киселина, която позволява протича на редица химични процеси: хидроксилиране на стероиди, превръщане на фолиевата киселина в хидрофолиева киселина, разпадане на цикличните аминокиселини, а също хидроксилиране на пролин и лизин. Аскорбинова киселина е разпространена предимно в растенията – съдържа се в значителни количества в шипките, чушките, цитрусовите плодове и други. Дневната потребност от аскорбинова киселина за възрастен човек е 60-100mg. Аскорбиновата киселина не се акумулира в организма, поради което тя трябва да се приема всеки ден с храната. Аскорбиновата киселина е по-стабилна в кисела среда; в алкална среда тя се разрушава и губи своите биологични свойства. Високата температура и кислородът разрушават аскорбиновата киселина.