Продуктов каталог


img
»
img
»
img
»
img
»
img
»
Продукти в промоцияАКТИВЕН ВЪГЛЕН (промоционална цена)

Продукти

Описание:

Антифриз

1. Вода, съдържаща неорганични соли или органични течности, които значително понижават температурата на замръзването и, която се употребява в радиаторите на автомобилите, в пожарогасителите и ацетиленовите апарати, в строителството и други. Антифризите трябва да са евтини, да не атакуват металите и до 90ºС да не се изпаряват много. В автомобилните радиатори широко се употребяват висококипящите, водоразтворими и негорливи органични течности, например гликолът (точка на кипене 197ºС); така 10,20,30,40 и 50%-ни смеси от гликол и вода имат съответно температура на замръзване -4,-9,-15,-24 и -36ºС. Обикновено се употребява смес от 3,5dm3 гликол и 6,5dm3 вода (температурата и на замръзване е -20ºС). Други вещества за антифриза са глицерин, сорбит, натриев лактат, пропиленгликол, изопропилалкохол, триетаноламин и други.

2. В строителството зимно време към водата за строителните разтвори обикновено се добавя калциев хлорид, който понижава температурата на замръзване до -20ºС, но не повече от 2%, понеже кородира бетонната стомана.

3. В каучуковата промишленост – вещества, които подобряват студоустойчивостта на каучука, т.е. намаляват кристализацията му. Такава роля играят пластициращо действуващи агенти. Засега най-голямо приложение като антифриз намират вазелиновото масло, трибутилфосфатът, алкилфталатът, бутилрицинолеатите, дибутиловият естер на дитиогликоловата киселина и други. Антифризите действуват ефикасно, когато са в по-големи количества – от 20 до 30%.