Продуктов каталог


img
»
img
»
img
»
img
»
img
»
Продукти в промоцияАКТИВЕН ВЪГЛЕН (промоционална цена)

Продукти

Описание:

Амониев хлорид NH4Cl

Амониев хлорид (Ammonium chloratum) , мол.м. 53,497 – безцветни кристали с горчивосолен вкус, плътност 1,542g/cm3. Във вода се разтваря много, а в спирт малко. При загряване сублимира, като парите му отчасти се дисоциират на амоняк и хлороводород. При обикновена температура водният му разтвор проявява слабокиселинен характер; при кипене обаче разтворът му става все по-кисел поради излетяването на следи от NH3, образувани вследствие на хидролизата. Амониев хлорид се получава при взаимодействие между NH3 и HCl или NH4OH и HCl. Като страничен продукт амониев хлорид се получава при производството на Na2CO3 по амонячния метод.

Амониев хлорид се употребява при калайдисване и спояване, като електролит в елемента на Льокланше и в сухите елементи в химическата промишленост и в медицината. Открива се чрез загряване с натриева основа, при което се отделя амоняк. При влажност на въздуха до 65% се запазва за неограничено време.