Продуктов каталог


img
»
img
»
img
»
img
»
img
»
Продукти в промоцияАКТИВЕН ВЪГЛЕН (промоционална цена)

Продукти

Описание:

Амониеви фосфати

Амониеви соли на ортофосфорната киселина Н3РО4. Познати са (NH4)3PO4, (NH4)2HPO4 и NH4H2PO4.
Нормален амониев фосфат (NH4)3PO4- безцветни кристали, разтворими във вода. Още при 20°С отделят амоняк. Водният му разтвор проявява подчертан алкален характер. Получава се чрез неутрализация на концентриран разтвор на Н3РО4 с излишък от NH3.

Употребява се като фосфатен тор и за други цели.

Вторичен амониев фосфат (NH4)2HPO4 – безцветни моноклинни кристали. При 70° С отделя амоняк и се превръща в NH4H2PO4. Получава се при изпаряване на неутрализиран с амоняк разтвор на фосфорна киселина.

Първичен амониев фосфат NH4H2PO4 –безцветни кристали с т.т. 190° С. Не е хигроскопичен. Във вода е много разтворим. Получава се при смесване на съответни количества амоняк и фосфорна киселина.
Употребява се като минерален фосфорен тор и за други цели.