Продуктов каталог


img
»
img
»
img
»
img
»
img
»
Продукти в промоцияАКТИВЕН ВЪГЛЕН (промоционална цена)

Продукти

Описание:

Амониев сулфат

Амониев сулфат (Ammonium sulfuricum) (NH4)2SO4 – безцветни ромбични кристали с плътност 1,77g/cm3; при около 513°С се разлагат напълно на NH3 и H2SO4. При взаимодействието на амониев сулфат с основи се отделя амоняк. Амониевия сулфат е много разтворим във вода и разтворите му проявяват кисела реакция. Амониев сулфат се разтваря в амонячна вода и полученият разтвор се употребява като течен тор. Амониев сулфат се получава при взаимодействието между сярна киселина и амоняк. Намира приложение като азотен тор.