Продуктов каталог


img
»
img
»
img
»
img
»
img
»
Продукти в промоцияАКТИВЕН ВЪГЛЕН (промоционална цена)

Продукти

Описание:

Амониев нитрат NH4NO3

Амониев нитрат (Амониева селитра, Ammonium nitricum) , мол.м. 80,048 –твърдо хигроскопично кристално вещество, което от -18°С до +125°С съществува в пет крист. (полиморфни) форми. При температура от- 18°С до +32°С е устойчива модификацията с проста ромбична крист. решетка с параметри α=5,45 Å, b=5,75 Å и с=4,96Å. При обикновена температура α-ромбичната му форма има плътност 1,725 и т.т.196,6-170°С. Над 180°С се разлага измеримо бързо по равенството NH4NO3=N2O+2Н2О; над 300°С се разлага експлозивно. Във вода се разтваря със силно понижаване на температурата: 100g вода при 10°С разтварят 150g амониев нитрат; при 32,3°С – 363 и при 100°С – 1010. Амониевият нитрат се разтваря и в метилов и етилов алкохол, в ацетон и течен амоняк. Водният разтвор на амониевия нитрат проявява слабо киселинен характер. Амониевия нитрат се проявява като силен икислител. Амониев нитрат се получава чрез неутрализация на разредена азотна киселина с газообразен амоняк. Технологичният процес протича в четири фази: неутрализация, изпаряване на разтвора на амониев нитрат, кристализация и сушене.

Готовият продукт се продава във вид на гранули или кристали. Амониев нитрат се употребява смесен с калциев карбонат като азотен тор, за производството на експлозиви – амонити, амонали и др., в хладилната техника, медицината и т.н.
Амониевия нитрат раздразва кожата, което се изразява в силен сърбеж, почервеняване и поява на лишеи. Попаднал върху малки ранички или напуквания по кожата, той причинява остра болка.

Амониевия нитрат е маломощно взривно вещество с незначителна чувствителност. Има положителен кислороден баланс (+20%). Взривява се със скорост до 2500m/s. От 1kg амониев нитрат се отделят 980dm3 газове и 340kcal (1420kJ) топлина. Температурата на взрива му достига до 1350°С. Работоспособността му достига до 230cm3. Като самостоятелно взривно вещество не се използува. Употребява се, като се смеси с органични или други взривни химически съединения (тротил и др.). Всички съвременни промишлени взривни вещества (амонити, нафто-амониево-селитрени взривни смеси, взривни водни суспензии и др.) се приготвят на базата на амониев нитрат.