Продуктов каталог


img
»
img
»
img
»
img
»
img
»
Продукти в промоцияАКТИВЕН ВЪГЛЕН (промоционална цена)

Продукти

Описание:

Амониев молибдат

Амониев молибдат (Ammonium molibdalnicum) (NH4)6[Mo-O24]. 24H2O, мол. м. 1236 – безцветни или слабозеленикави призматични кристали с плътност 3,31g/cm3. На въздуха изветряват – губят част от кристализационната си вода. При нагряване до 150 °С амониевия молибдат се разлага на NH3, H2O и МоО3. Разтваря се във вода, силни киселини и основи.
Отровен е.
Получава се при неутрализиране на разтвор от МоО3 и NH4OH съгласно равенството 6NH4OH+7МоО3=3Н2О+(NH4)3[Mo7O24].

Употребява се като реактив в аналитичната химия, за приготвяне на керамични бои и др.