Продуктов каталог


img
»
img
»
img
»
img
»
img
»
Продукти в промоцияАКТИВЕН ВЪГЛЕН (промоционална цена)

Продукти

Описание:

Амониев карбонат

Амониев карбонат (Ammonium carbonicum) (NH4)2CO3 – безцветни призматични кристали със силна амонячна миризма; оставени във въздуха, постепенно се превръщат в кисел амониев карбонат и др. амониеви съединения. Същият процес се извършва и във водните разтвори на амониев карбонат. При нагряване сухият амониев карбонат се разлага при около 58 ° С на амоняк, въглероден двуокис и вода. Разтворът му се разлага при 70 ° С с отделяне на NH3 и СО2. Амониевият карбонат се получава при взаимодействие между газообразен NH3 и СО2. Амониев карбонат се получава при взаимодействие между газообразен NH3, CO2 и водни пари: 2NH3+СО2+Н2О=(NH4)2CO3.

Амониев карбонат се употребява в текстилното багрене, в пекарството под названието амонячна сода за бухване на тестените изделия и за други цели.