Продуктов каталог


img
»
img
»
img
»
img
»
img
»
Продукти в промоцияАКТИВЕН ВЪГЛЕН (промоционална цена)

Продукти

Описание:

Натриев хипохлорит - NaCLO

Бял крист. прах. В зависимост от начина на получаването му е познат под форма на няколко кристалохидрата, от които при 18°С се стапят в кристализационната си вода. Водният разтвор на натриев хипохлорид, известен под названието Лабаракова вода, погрешно наричан понякога Жавелова вода, е нетраен, понеже съдържа свободна хипохлориста киселина вследствие реакцията: NaOCL+Н2О+СL2=NaCL+2НОСL. Той се получава чрез електролиза на воден разтвор на натриев хлорид, при което образувалият се хлор реагира с натриева основа по равенството: 2NaOH+CL2=NaOH+NaCL+Н2О.

Водният разтвор на натриевият хипохлорит се употребява за избелване на памучни прежди и платове, хартия, слама, изкуствена кожа, като дезинфекционно средство и пр.