Продуктов каталог


img
»
img
»
img
»
img
»
img
»
Продукти в промоцияАКТИВЕН ВЪГЛЕН (промоционална цена)

Продукти

Описание:

Алуминиев хидроокис

(Aluminium hydrohydatum) Al2O3.3H2O [2Al(OH)3=Al2O3.3H2O] – бял прах, който над 500°С се превръща в Al2O3. Получава се като пихтиеста утайка при смесването на водни разтворири на алуминиеви соли с разтвори на алкални основи или карбонати: AlCl3+3КОН=3Al(OH)3+3КСl. В зависимост от условията, при които се извършва реакцията, се получават метахидроокис AlO(OH) или ортохидроокис Al(OH)3. В природата Al(OH)3 се среща като минерал хидраргилит.

Алуминиевия хидроокис проявява амфотерен характер – реагира както с киселини, така и с основи: 1) Алуминиевия хидроокис като основа с киселини дава алуминиеви соли; в случая Al се явява като катион Al3+/3Cl-; 2) Алуминиевия хидроокис като киселина с основи дава алуминати – в случая Al се явява като анион Na+/AlO2- , респ. 3Na+/AlO3 . Алуминиевия хидроокис утаява някои багрила от р-рите им, като образува неразтворими лакове (пигменти).

Употребява се за производството на печатарски мастила, за избистряне на течности, в медицината и пр.